ZAMKNIJ MENU

BIURO SERWIS

Promocja BIURO SERWIS - D-BOX Drzwi Szklane D-251
BIURO SERWIS - D-BOX Drzwi Szklane D-251
140.00 125.00 zł
Oszczędzasz: 15.00

Producent BIURO SERWIS

140.00 125.00 zł
Oszczędzasz: 15.00
Promocja BIURO SERWIS - D-BOX Dostawka D-231
BIURO SERWIS - D-BOX Dostawka D-231
400.00 359.00 zł
Oszczędzasz: 41.00

Producent BIURO SERWIS

400.00 359.00 zł
Oszczędzasz: 41.00
Promocja BIURO SERWIS - D-BOX Dostawka D-232
BIURO SERWIS - D-BOX Dostawka D-232
340.00 305.00 zł
Oszczędzasz: 35.00

Producent BIURO SERWIS

340.00 305.00 zł
Oszczędzasz: 35.00
Promocja BIURO SERWIS - D-BOX Dostawka D-233
BIURO SERWIS - D-BOX Dostawka D-233
420.00 377.00 zł
Oszczędzasz: 43.00

Producent BIURO SERWIS

420.00 377.00 zł
Oszczędzasz: 43.00
Promocja BIURO SERWIS - D-BOX Dostawka D-234
BIURO SERWIS - D-BOX Dostawka D-234
420.00 377.00 zł
Oszczędzasz: 43.00

Producent BIURO SERWIS

420.00 377.00 zł
Oszczędzasz: 43.00
Promocja BIURO SERWIS - D-BOX Dostawka D-235
BIURO SERWIS - D-BOX Dostawka D-235
270.00 242.00 zł
Oszczędzasz: 28.00

Producent BIURO SERWIS

270.00 242.00 zł
Oszczędzasz: 28.00
Promocja BIURO SERWIS - D-BOX Dostawka D-236
BIURO SERWIS - D-BOX Dostawka D-236
190.00 170.00 zł
Oszczędzasz: 20.00

Szerokość [cm] Ø70

Wysokość [cm] 74

Producent BIURO SERWIS

190.00 170.00 zł
Oszczędzasz: 20.00
Promocja BIURO SERWIS - D-BOX Stolik D-238
BIURO SERWIS - D-BOX Stolik D-238
380.00 341.00 zł
Oszczędzasz: 39.00

Szerokość [cm] Ø60

Wysokość [cm] 60

Producent BIURO SERWIS

380.00 341.00 zł
Oszczędzasz: 39.00
Promocja BIURO SERWIS - D-BOX Kontener D-241
BIURO SERWIS - D-BOX Kontener D-241
680.00 611.00 zł
Oszczędzasz: 69.00

Szerokość [cm] 43

Długość [cm] 45

Wysokość [cm] 57

Producent BIURO SERWIS

680.00 611.00 zł
Oszczędzasz: 69.00
Promocja BIURO SERWIS - D-BOX Kontener D-242
BIURO SERWIS - D-BOX Kontener D-242
910.00 818.00 zł
Oszczędzasz: 92.00

Szerokość [cm] 43

Długość [cm] 60

Wysokość [cm] 71,5

Producent BIURO SERWIS

910.00 818.00 zł
Oszczędzasz: 92.00
Promocja BIURO SERWIS - D-BOX Kontener D-243
BIURO SERWIS - D-BOX Kontener D-243
870.00 782.00 zł
Oszczędzasz: 88.00

Szerokość [cm] 43

Długość [cm] 44

Wysokość [cm] 71,5

Producent BIURO SERWIS

870.00 782.00 zł
Oszczędzasz: 88.00
Promocja BIURO SERWIS - D-BOX Szafka D-244
BIURO SERWIS - D-BOX Szafka D-244
460.00 413.00 zł
Oszczędzasz: 47.00

Szerokość [cm] 43

Długość [cm] 60

Wysokość [cm] 71,5

Producent BIURO SERWIS

460.00 413.00 zł
Oszczędzasz: 47.00
Promocja BIURO SERWIS - D-BOX Szafka D-245
BIURO SERWIS - D-BOX Szafka D-245
270.00 242.00 zł
Oszczędzasz: 28.00

Szerokość [cm] 28

Długość [cm] 58

Wysokość [cm] 71,5

Producent BIURO SERWIS

270.00 242.00 zł
Oszczędzasz: 28.00
Promocja BIURO SERWIS - D-BOX Kontener D-246
BIURO SERWIS - D-BOX Kontener D-246
510.00 458.00 zł
Oszczędzasz: 52.00

Szerokość [cm] 80

Długość [cm] 39

Wysokość [cm] 71,5

Producent BIURO SERWIS

510.00 458.00 zł
Oszczędzasz: 52.00
Promocja BIURO SERWIS - D-BOX Kontener D-247
BIURO SERWIS - D-BOX Kontener D-247
1050.00 944.00 zł
Oszczędzasz: 106.00

Szerokość [cm] 90

Długość [cm] 50

Wysokość [cm] 67

Producent BIURO SERWIS

1050.00 944.00 zł
Oszczędzasz: 106.00
Promocja BIURO SERWIS - D-BOX Kontener D-249
BIURO SERWIS - D-BOX Kontener D-249
1340.00 1205.00 zł
Oszczędzasz: 135.00

Szerokość [cm] 125

Długość [cm] 60

Wysokość [cm] 59

Producent BIURO SERWIS

1340.00 1205.00 zł
Oszczędzasz: 135.00
Promocja BIURO SERWIS - D-BOX Półka pod klawiaturę D-248
BIURO SERWIS - D-BOX Półka pod klawiaturę D-248
140.00 125.00 zł
Oszczędzasz: 15.00

Szerokość [cm] 66

Długość [cm] 40

Wysokość [cm] 10

Producent BIURO SERWIS

140.00 125.00 zł
Oszczędzasz: 15.00
Promocja BIURO SERWIS - D-BOX Biurko D-201
BIURO SERWIS - D-BOX Biurko D-201
450.00 404.00 zł
Oszczędzasz: 46.00

Szerokość [cm] 80

Długość [cm] 70

Wysokość [cm] 74

Producent BIURO SERWIS

450.00 404.00 zł
Oszczędzasz: 46.00
Promocja BIURO SERWIS - D-BOX Biurko D-203
BIURO SERWIS - D-BOX Biurko D-203
490.00 440.00 zł
Oszczędzasz: 50.00

Szerokość [cm] 120

Długość [cm] 70

Wysokość [cm] 74

Producent BIURO SERWIS

490.00 440.00 zł
Oszczędzasz: 50.00
Promocja BIURO SERWIS - D-BOX Biurko D-204
BIURO SERWIS - D-BOX Biurko D-204
540.00 485.00 zł
Oszczędzasz: 55.00

Szerokość [cm] 139

Długość [cm] 70

Wysokość [cm] 74

Producent BIURO SERWIS

540.00 485.00 zł
Oszczędzasz: 55.00
Promocja BIURO SERWIS - D-BOX Biurko D-205
BIURO SERWIS - D-BOX Biurko D-205
590.00 530.00 zł
Oszczędzasz: 60.00

Szerokość [cm] 160

Długość [cm] 70

Wysokość [cm] 74

Producent BIURO SERWIS

590.00 530.00 zł
Oszczędzasz: 60.00
Promocja BIURO SERWIS - D-BOX Biurko D-206
BIURO SERWIS - D-BOX Biurko D-206
930.00 836.00 zł
Oszczędzasz: 94.00

Szerokość [cm] 160

Długość [cm] 90

Wysokość [cm] 74

Producent BIURO SERWIS

930.00 836.00 zł
Oszczędzasz: 94.00
Promocja BIURO SERWIS - D-BOX Biurko D-209
BIURO SERWIS - D-BOX Biurko D-209
610.00 548.00 zł
Oszczędzasz: 62.00

Szerokość [cm] 100

Długość [cm] 70

Wysokość [cm] 74

Producent BIURO SERWIS

610.00 548.00 zł
Oszczędzasz: 62.00
Promocja BIURO SERWIS - D-BOX Biurko D-210
BIURO SERWIS - D-BOX Biurko D-210
560.00 503.00 zł
Oszczędzasz: 57.00

Szerokość [cm] 80

Długość [cm] 70

Wysokość [cm] 74

Producent BIURO SERWIS

560.00 503.00 zł
Oszczędzasz: 57.00
Promocja BIURO SERWIS - D-BOX Biurko D-211
BIURO SERWIS - D-BOX Biurko D-211
880.00 791.00 zł
Oszczędzasz: 89.00

Szerokość [cm] 139

Długość [cm] 100

Wysokość [cm] 74

Producent BIURO SERWIS

880.00 791.00 zł
Oszczędzasz: 89.00
Promocja BIURO SERWIS - D-BOX Biurko D-212
BIURO SERWIS - D-BOX Biurko D-212
880.00 791.00 zł
Oszczędzasz: 89.00

Szerokość [cm] 139

Długość [cm] 100

Wysokość [cm] 74

Producent BIURO SERWIS

880.00 791.00 zł
Oszczędzasz: 89.00
Promocja BIURO SERWIS - D-BOX Biurko D-213
BIURO SERWIS - D-BOX Biurko D-213
950.00 854.00 zł
Oszczędzasz: 96.00

Szerokość [cm] 160

Długość [cm] 100

Wysokość [cm] 74

Producent BIURO SERWIS

950.00 854.00 zł
Oszczędzasz: 96.00
Promocja BIURO SERWIS - D-BOX Biurko D-214
BIURO SERWIS - D-BOX Biurko D-214
950.00 854.00 zł
Oszczędzasz: 96.00

Szerokość [cm] 160

Długość [cm] 100

Wysokość [cm] 74

Producent BIURO SERWIS

950.00 854.00 zł
Oszczędzasz: 96.00
Promocja BIURO SERWIS - D-BOX Biurko D-215
BIURO SERWIS - D-BOX Biurko D-215
950.00 854.00 zł
Oszczędzasz: 96.00

Szerokość [cm] 160

Długość [cm] 100

Wysokość [cm] 74

Producent BIURO SERWIS

950.00 854.00 zł
Oszczędzasz: 96.00
Promocja BIURO SERWIS - D-BOX Biurko D-216
BIURO SERWIS - D-BOX Biurko D-216
950.00 854.00 zł
Oszczędzasz: 96.00

Szerokość [cm] 160

Długość [cm] 100

Wysokość [cm] 74

Producent BIURO SERWIS

950.00 854.00 zł
Oszczędzasz: 96.00
Promocja BIURO SERWIS - D-BOX Biurko D-301
BIURO SERWIS - D-BOX Biurko D-301
660.00 593.00 zł
Oszczędzasz: 67.00

Szerokość [cm] 80

Długość [cm] 70

Wysokość [cm] 74

Producent BIURO SERWIS

660.00 593.00 zł
Oszczędzasz: 67.00
Promocja BIURO SERWIS - D-BOX Biurko D-303
BIURO SERWIS - D-BOX Biurko D-303
710.00 638.00 zł
Oszczędzasz: 72.00

Szerokość [cm] 120

Długość [cm] 70

Wysokość [cm] 74

Producent BIURO SERWIS

710.00 638.00 zł
Oszczędzasz: 72.00
Promocja BIURO SERWIS - D-BOX Biurko D-304
BIURO SERWIS - D-BOX Biurko D-304
760.00 683.00 zł
Oszczędzasz: 77.00

Szerokość [cm] 139

Długość [cm] 70

Wysokość [cm] 74

Producent BIURO SERWIS

760.00 683.00 zł
Oszczędzasz: 77.00
Promocja BIURO SERWIS - D-BOX Biurko D-305
BIURO SERWIS - D-BOX Biurko D-305
810.00 728.00 zł
Oszczędzasz: 82.00

Szerokość [cm] 160

Długość [cm] 70

Wysokość [cm] 74

Producent BIURO SERWIS

810.00 728.00 zł
Oszczędzasz: 82.00
Promocja BIURO SERWIS - D-BOX Biurko D-306
BIURO SERWIS - D-BOX Biurko D-306
1170.00 1052.00 zł
Oszczędzasz: 118.00

Szerokość [cm] 160

Długość [cm] 90

Wysokość [cm] 74

Producent BIURO SERWIS

1170.00 1052.00 zł
Oszczędzasz: 118.00
Promocja BIURO SERWIS - D-BOX Biurko D-311
BIURO SERWIS - D-BOX Biurko D-311
1110.00 998.00 zł
Oszczędzasz: 112.00

Szerokość [cm] 139

Długość [cm] 100

Wysokość [cm] 74

Producent BIURO SERWIS

1110.00 998.00 zł
Oszczędzasz: 112.00
Promocja BIURO SERWIS - D-BOX Biurko D-312
BIURO SERWIS - D-BOX Biurko D-312
1110.00 998.00 zł
Oszczędzasz: 112.00

Szerokość [cm] 139

Długość [cm] 100

Wysokość [cm] 74

Producent BIURO SERWIS

1110.00 998.00 zł
Oszczędzasz: 112.00
Promocja BIURO SERWIS - D-BOX Biurko D-313
BIURO SERWIS - D-BOX Biurko D-313
1180.00 1061.00 zł
Oszczędzasz: 119.00

Szerokość [cm] 160

Długość [cm] 100

Wysokość [cm] 74

Producent BIURO SERWIS

1180.00 1061.00 zł
Oszczędzasz: 119.00
Promocja BIURO SERWIS - D-BOX Biurko D-314
BIURO SERWIS - D-BOX Biurko D-314
1180.00 1061.00 zł
Oszczędzasz: 119.00

Szerokość [cm] 160

Długość [cm] 100

Wysokość [cm] 74

Producent BIURO SERWIS

1180.00 1061.00 zł
Oszczędzasz: 119.00
Promocja BIURO SERWIS - D-BOX Biurko D-315
BIURO SERWIS - D-BOX Biurko D-315
1180.00 1061.00 zł
Oszczędzasz: 119.00

Szerokość [cm] 160

Długość [cm] 100

Wysokość [cm] 74

Producent BIURO SERWIS

1180.00 1061.00 zł
Oszczędzasz: 119.00
Promocja BIURO SERWIS - D-BOX Biurko D-316
BIURO SERWIS - D-BOX Biurko D-316
1180.00 1061.00 zł
Oszczędzasz: 119.00

Szerokość [cm] 160

Długość [cm] 100

Wysokość [cm] 74

Producent BIURO SERWIS

1180.00 1061.00 zł
Oszczędzasz: 119.00
Promocja BIURO SERWIS - D-BOX Stół Konferencyjny D-208
BIURO SERWIS - D-BOX Stół Konferencyjny D-208
630.00 566.00 zł
Oszczędzasz: 64.00

Szerokość [cm] 180

Długość [cm] 70

Wysokość [cm] 74

Producent BIURO SERWIS

630.00 566.00 zł
Oszczędzasz: 64.00
Promocja BIURO SERWIS - D-BOX Stół Konferencyjny D-207
BIURO SERWIS - D-BOX Stół Konferencyjny D-207
540.00 485.00 zł
Oszczędzasz: 55.00

Szerokość [cm] 139

Długość [cm] 70

Wysokość [cm] 74

Producent BIURO SERWIS

540.00 485.00 zł
Oszczędzasz: 55.00
Promocja BIURO SERWIS - W-BOX Regał W-108
BIURO SERWIS - W-BOX Regał W-108
680.00 611.00 zł
Oszczędzasz: 69.00

Szerokość [cm] 40

Długość [cm] 45

Wysokość [cm] 187

Producent BIURO SERWIS

680.00 611.00 zł
Oszczędzasz: 69.00
Promocja BIURO SERWIS - W-BOX Regał W-109
BIURO SERWIS - W-BOX Regał W-109
900.00 809.00 zł
Oszczędzasz: 91.00

Szerokość [cm] 80

Długość [cm] 45

Wysokość [cm] 187

Producent BIURO SERWIS

900.00 809.00 zł
Oszczędzasz: 91.00
Promocja BIURO SERWIS - W-BOX Szafa W-110 | Aktowa
BIURO SERWIS - W-BOX Szafa W-110 | Aktowa
1300.00 1169.00 zł
Oszczędzasz: 131.00

Szerokość [cm] 80

Długość [cm] 45

Wysokość [cm] 187

Producent BIURO SERWIS

1300.00 1169.00 zł
Oszczędzasz: 131.00
Promocja BIURO SERWIS - W-BOX Szafa W-111 | Ubraniowa
BIURO SERWIS - W-BOX Szafa W-111 | Ubraniowa
1240.00 1115.00 zł
Oszczędzasz: 125.00

Szerokość [cm] 80

Długość [cm] 45

Wysokość [cm] 187

Producent BIURO SERWIS

1240.00 1115.00 zł
Oszczędzasz: 125.00
Promocja BIURO SERWIS - W-BOX Szafa W-112
BIURO SERWIS - W-BOX Szafa W-112
2290.00 2060.00 zł
Oszczędzasz: 230.00

Szerokość [cm] 80

Długość [cm] 45

Wysokość [cm] 187

Producent BIURO SERWIS

2290.00 2060.00 zł
Oszczędzasz: 230.00
Promocja BIURO SERWIS - W-BOX Szafka W-141
BIURO SERWIS - W-BOX Szafka W-141
2410.00 2168.00 zł
Oszczędzasz: 242.00

Szerokość [cm] 80

Długość [cm] 45

Wysokość [cm] 140

Producent BIURO SERWIS

2410.00 2168.00 zł
Oszczędzasz: 242.00
Promocja BIURO SERWIS - W-BOX Regał W-142
BIURO SERWIS - W-BOX Regał W-142
1130.00 1016.00 zł
Oszczędzasz: 114.00

Szerokość [cm] 80

Długość [cm] 45

Wysokość [cm] 140

Producent BIURO SERWIS

1130.00 1016.00 zł
Oszczędzasz: 114.00
Promocja BIURO SERWIS - W-BOX Szafa W-143
BIURO SERWIS - W-BOX Szafa W-143
1470.00 1322.00 zł
Oszczędzasz: 148.00

Szerokość [cm] 80

Długość [cm] 45

Wysokość [cm] 140

Producent BIURO SERWIS

1470.00 1322.00 zł
Oszczędzasz: 148.00
100 000 zadowolonych klientów w Sklepie Internetowym MEBLARZ
100 000
Zadowolonych klientów
600 000 sprzedanych mebli w Sklepie Internetowym MEBLARZ
600 000
Sprzedanych mebli
Firma MEBLARZ ma już ponad 26 lat doświadczenia w branży meblowej
26 Lat
Doświadczenia w branży
15 000 mebli do wyboru w Sklepie Internetowym MEBLARZ
15 000
Mebli do wyboru