ZAMKNIJ MENU

BIURO SERWIS

Promocja BIURO SERWIS - D-BOX Drzwi Szklane D-251
BIURO SERWIS - D-BOX Drzwi Szklane D-251
220.00 193.00 zł
Oszczędzasz: 27.00

Producent BIURO SERWIS

220.00 193.00 zł
Oszczędzasz: 27.00
Promocja BIURO SERWIS - D-BOX Dostawka D-231
BIURO SERWIS - D-BOX Dostawka D-231
560.00 492.00 zł
Oszczędzasz: 68.00

Producent BIURO SERWIS

560.00 492.00 zł
Oszczędzasz: 68.00
Promocja BIURO SERWIS - D-BOX Dostawka D-232
BIURO SERWIS - D-BOX Dostawka D-232
480.00 422.00 zł
Oszczędzasz: 58.00

Producent BIURO SERWIS

480.00 422.00 zł
Oszczędzasz: 58.00
Promocja BIURO SERWIS - D-BOX Dostawka D-233
BIURO SERWIS - D-BOX Dostawka D-233
590.00 519.00 zł
Oszczędzasz: 71.00

Producent BIURO SERWIS

590.00 519.00 zł
Oszczędzasz: 71.00
Promocja BIURO SERWIS - D-BOX Dostawka D-234
BIURO SERWIS - D-BOX Dostawka D-234
590.00 519.00 zł
Oszczędzasz: 71.00

Producent BIURO SERWIS

590.00 519.00 zł
Oszczędzasz: 71.00
Promocja BIURO SERWIS - D-BOX Dostawka D-235
BIURO SERWIS - D-BOX Dostawka D-235
390.00 343.00 zł
Oszczędzasz: 47.00

Producent BIURO SERWIS

390.00 343.00 zł
Oszczędzasz: 47.00
Promocja BIURO SERWIS - D-BOX Dostawka D-236
BIURO SERWIS - D-BOX Dostawka D-236
290.00 255.00 zł
Oszczędzasz: 35.00

Szerokość [cm] Ø70

Wysokość [cm] 74

Producent BIURO SERWIS

290.00 255.00 zł
Oszczędzasz: 35.00
Promocja BIURO SERWIS - D-BOX Stolik D-238
BIURO SERWIS - D-BOX Stolik D-238
580.00 510.00 zł
Oszczędzasz: 70.00

Szerokość [cm] Ø60

Wysokość [cm] 60

Producent BIURO SERWIS

580.00 510.00 zł
Oszczędzasz: 70.00
Promocja BIURO SERWIS - D-BOX Kontener D-241
BIURO SERWIS - D-BOX Kontener D-241
970.00 853.00 zł
Oszczędzasz: 117.00

Szerokość [cm] 43

Długość [cm] 45

Wysokość [cm] 57

Producent BIURO SERWIS

970.00 853.00 zł
Oszczędzasz: 117.00
Promocja BIURO SERWIS - D-BOX Kontener D-242
BIURO SERWIS - D-BOX Kontener D-242
1260.00 1108.00 zł
Oszczędzasz: 152.00

Szerokość [cm] 43

Długość [cm] 60

Wysokość [cm] 71,5

Producent BIURO SERWIS

1260.00 1108.00 zł
Oszczędzasz: 152.00
Promocja BIURO SERWIS - D-BOX Kontener D-243
BIURO SERWIS - D-BOX Kontener D-243
1210.00 1064.00 zł
Oszczędzasz: 146.00

Szerokość [cm] 43

Długość [cm] 44

Wysokość [cm] 71,5

Producent BIURO SERWIS

1210.00 1064.00 zł
Oszczędzasz: 146.00
Promocja BIURO SERWIS - D-BOX Szafka D-244
BIURO SERWIS - D-BOX Szafka D-244
680.00 598.00 zł
Oszczędzasz: 82.00

Szerokość [cm] 43

Długość [cm] 60

Wysokość [cm] 71,5

Producent BIURO SERWIS

680.00 598.00 zł
Oszczędzasz: 82.00
Promocja BIURO SERWIS - D-BOX Szafka D-245
BIURO SERWIS - D-BOX Szafka D-245
440.00 387.00 zł
Oszczędzasz: 53.00

Szerokość [cm] 28

Długość [cm] 58

Wysokość [cm] 71,5

Producent BIURO SERWIS

440.00 387.00 zł
Oszczędzasz: 53.00
Promocja BIURO SERWIS - D-BOX Kontener D-246
BIURO SERWIS - D-BOX Kontener D-246
740.00 651.00 zł
Oszczędzasz: 89.00

Szerokość [cm] 80

Długość [cm] 39

Wysokość [cm] 71,5

Producent BIURO SERWIS

740.00 651.00 zł
Oszczędzasz: 89.00
Promocja BIURO SERWIS - D-BOX Kontener D-247
BIURO SERWIS - D-BOX Kontener D-247
1440.00 1267.00 zł
Oszczędzasz: 173.00

Szerokość [cm] 90

Długość [cm] 50

Wysokość [cm] 67

Producent BIURO SERWIS

1440.00 1267.00 zł
Oszczędzasz: 173.00
Promocja BIURO SERWIS - D-BOX Kontener D-249
BIURO SERWIS - D-BOX Kontener D-249
1800.00 1583.00 zł
Oszczędzasz: 217.00

Szerokość [cm] 125

Długość [cm] 60

Wysokość [cm] 59

Producent BIURO SERWIS

1800.00 1583.00 zł
Oszczędzasz: 217.00
Promocja BIURO SERWIS - D-BOX Półka pod klawiaturę D-248
BIURO SERWIS - D-BOX Półka pod klawiaturę D-248
230.00 202.00 zł
Oszczędzasz: 28.00

Szerokość [cm] 66

Długość [cm] 40

Wysokość [cm] 10

Producent BIURO SERWIS

230.00 202.00 zł
Oszczędzasz: 28.00
Promocja BIURO SERWIS - D-BOX Biurko D-201
BIURO SERWIS - D-BOX Biurko D-201
670.00 589.00 zł
Oszczędzasz: 81.00

Szerokość [cm] 80

Długość [cm] 70

Wysokość [cm] 74

Producent BIURO SERWIS

670.00 589.00 zł
Oszczędzasz: 81.00
Promocja BIURO SERWIS - D-BOX Biurko D-203
BIURO SERWIS - D-BOX Biurko D-203
730.00 642.00 zł
Oszczędzasz: 88.00

Szerokość [cm] 120

Długość [cm] 70

Wysokość [cm] 74

Producent BIURO SERWIS

730.00 642.00 zł
Oszczędzasz: 88.00
Promocja BIURO SERWIS - D-BOX Biurko D-204
BIURO SERWIS - D-BOX Biurko D-204
780.00 686.00 zł
Oszczędzasz: 94.00

Szerokość [cm] 139

Długość [cm] 70

Wysokość [cm] 74

Producent BIURO SERWIS

780.00 686.00 zł
Oszczędzasz: 94.00
Promocja BIURO SERWIS - D-BOX Biurko D-205
BIURO SERWIS - D-BOX Biurko D-205
860.00 756.00 zł
Oszczędzasz: 104.00

Szerokość [cm] 160

Długość [cm] 70

Wysokość [cm] 74

Producent BIURO SERWIS

860.00 756.00 zł
Oszczędzasz: 104.00
Promocja BIURO SERWIS - D-BOX Biurko D-206
BIURO SERWIS - D-BOX Biurko D-206
1290.00 1135.00 zł
Oszczędzasz: 155.00

Szerokość [cm] 160

Długość [cm] 90

Wysokość [cm] 74

Producent BIURO SERWIS

1290.00 1135.00 zł
Oszczędzasz: 155.00
Promocja BIURO SERWIS - D-BOX Biurko D-209
BIURO SERWIS - D-BOX Biurko D-209
870.00 765.00 zł
Oszczędzasz: 105.00

Szerokość [cm] 100

Długość [cm] 70

Wysokość [cm] 74

Producent BIURO SERWIS

870.00 765.00 zł
Oszczędzasz: 105.00
Promocja BIURO SERWIS - D-BOX Biurko D-210
BIURO SERWIS - D-BOX Biurko D-210
810.00 712.00 zł
Oszczędzasz: 98.00

Szerokość [cm] 80

Długość [cm] 70

Wysokość [cm] 74

Producent BIURO SERWIS

810.00 712.00 zł
Oszczędzasz: 98.00
Promocja BIURO SERWIS - D-BOX Biurko D-211
BIURO SERWIS - D-BOX Biurko D-211
1220.00 1073.00 zł
Oszczędzasz: 147.00

Szerokość [cm] 139

Długość [cm] 100

Wysokość [cm] 74

Producent BIURO SERWIS

1220.00 1073.00 zł
Oszczędzasz: 147.00
Promocja BIURO SERWIS - D-BOX Biurko D-212
BIURO SERWIS - D-BOX Biurko D-212
1220.00 1073.00 zł
Oszczędzasz: 147.00

Szerokość [cm] 139

Długość [cm] 100

Wysokość [cm] 74

Producent BIURO SERWIS

1220.00 1073.00 zł
Oszczędzasz: 147.00
Promocja BIURO SERWIS - D-BOX Biurko D-213
BIURO SERWIS - D-BOX Biurko D-213
1310.00 1152.00 zł
Oszczędzasz: 158.00

Szerokość [cm] 160

Długość [cm] 100

Wysokość [cm] 74

Producent BIURO SERWIS

1310.00 1152.00 zł
Oszczędzasz: 158.00
Promocja BIURO SERWIS - D-BOX Biurko D-214
BIURO SERWIS - D-BOX Biurko D-214
1310.00 1152.00 zł
Oszczędzasz: 158.00

Szerokość [cm] 160

Długość [cm] 100

Wysokość [cm] 74

Producent BIURO SERWIS

1310.00 1152.00 zł
Oszczędzasz: 158.00
Promocja BIURO SERWIS - D-BOX Biurko D-215
BIURO SERWIS - D-BOX Biurko D-215
1310.00 1152.00 zł
Oszczędzasz: 158.00

Szerokość [cm] 160

Długość [cm] 100

Wysokość [cm] 74

Producent BIURO SERWIS

1310.00 1152.00 zł
Oszczędzasz: 158.00
Promocja BIURO SERWIS - D-BOX Biurko D-216
BIURO SERWIS - D-BOX Biurko D-216
1310.00 1152.00 zł
Oszczędzasz: 158.00

Szerokość [cm] 160

Długość [cm] 100

Wysokość [cm] 74

Producent BIURO SERWIS

1310.00 1152.00 zł
Oszczędzasz: 158.00
Promocja BIURO SERWIS - D-BOX Biurko D-301
BIURO SERWIS - D-BOX Biurko D-301
950.00 835.00 zł
Oszczędzasz: 115.00

Szerokość [cm] 80

Długość [cm] 70

Wysokość [cm] 74

Producent BIURO SERWIS

950.00 835.00 zł
Oszczędzasz: 115.00
Promocja BIURO SERWIS - D-BOX Biurko D-303
BIURO SERWIS - D-BOX Biurko D-303
1000.00 879.00 zł
Oszczędzasz: 121.00

Szerokość [cm] 120

Długość [cm] 70

Wysokość [cm] 74

Producent BIURO SERWIS

1000.00 879.00 zł
Oszczędzasz: 121.00
Promocja BIURO SERWIS - D-BOX Biurko D-304
BIURO SERWIS - D-BOX Biurko D-304
1060.00 932.00 zł
Oszczędzasz: 128.00

Szerokość [cm] 139

Długość [cm] 70

Wysokość [cm] 74

Producent BIURO SERWIS

1060.00 932.00 zł
Oszczędzasz: 128.00
Promocja BIURO SERWIS - D-BOX Biurko D-305
BIURO SERWIS - D-BOX Biurko D-305
1140.00 1003.00 zł
Oszczędzasz: 137.00

Szerokość [cm] 160

Długość [cm] 70

Wysokość [cm] 74

Producent BIURO SERWIS

1140.00 1003.00 zł
Oszczędzasz: 137.00
Promocja BIURO SERWIS - D-BOX Biurko D-306
BIURO SERWIS - D-BOX Biurko D-306
1590.00 1399.00 zł
Oszczędzasz: 191.00

Szerokość [cm] 160

Długość [cm] 90

Wysokość [cm] 74

Producent BIURO SERWIS

1590.00 1399.00 zł
Oszczędzasz: 191.00
Promocja BIURO SERWIS - D-BOX Biurko D-311
BIURO SERWIS - D-BOX Biurko D-311
1510.00 1328.00 zł
Oszczędzasz: 182.00

Szerokość [cm] 139

Długość [cm] 100

Wysokość [cm] 74

Producent BIURO SERWIS

1510.00 1328.00 zł
Oszczędzasz: 182.00
Promocja BIURO SERWIS - D-BOX Biurko D-312
BIURO SERWIS - D-BOX Biurko D-312
1510.00 1328.00 zł
Oszczędzasz: 182.00

Szerokość [cm] 139

Długość [cm] 100

Wysokość [cm] 74

Producent BIURO SERWIS

1510.00 1328.00 zł
Oszczędzasz: 182.00
Promocja BIURO SERWIS - D-BOX Biurko D-313
BIURO SERWIS - D-BOX Biurko D-313
1610.00 1416.00 zł
Oszczędzasz: 194.00

Szerokość [cm] 160

Długość [cm] 100

Wysokość [cm] 74

Producent BIURO SERWIS

1610.00 1416.00 zł
Oszczędzasz: 194.00
Promocja BIURO SERWIS - D-BOX Biurko D-314
BIURO SERWIS - D-BOX Biurko D-314
1610.00 1416.00 zł
Oszczędzasz: 194.00

Szerokość [cm] 160

Długość [cm] 100

Wysokość [cm] 74

Producent BIURO SERWIS

1610.00 1416.00 zł
Oszczędzasz: 194.00
Promocja BIURO SERWIS - D-BOX Biurko D-315
BIURO SERWIS - D-BOX Biurko D-315
1610.00 1416.00 zł
Oszczędzasz: 194.00

Szerokość [cm] 160

Długość [cm] 100

Wysokość [cm] 74

Producent BIURO SERWIS

1610.00 1416.00 zł
Oszczędzasz: 194.00
Promocja BIURO SERWIS - D-BOX Biurko D-316
BIURO SERWIS - D-BOX Biurko D-316
1610.00 1416.00 zł
Oszczędzasz: 194.00

Szerokość [cm] 160

Długość [cm] 100

Wysokość [cm] 74

Producent BIURO SERWIS

1610.00 1416.00 zł
Oszczędzasz: 194.00
Promocja BIURO SERWIS - D-BOX Stół Konferencyjny D-208
BIURO SERWIS - D-BOX Stół Konferencyjny D-208
900.00 791.00 zł
Oszczędzasz: 109.00

Szerokość [cm] 180

Długość [cm] 70

Wysokość [cm] 74

Producent BIURO SERWIS

900.00 791.00 zł
Oszczędzasz: 109.00
Promocja BIURO SERWIS - D-BOX Stół Konferencyjny D-207
BIURO SERWIS - D-BOX Stół Konferencyjny D-207
790.00 695.00 zł
Oszczędzasz: 95.00

Szerokość [cm] 139

Długość [cm] 70

Wysokość [cm] 74

Producent BIURO SERWIS

790.00 695.00 zł
Oszczędzasz: 95.00
Promocja BIURO SERWIS - W-BOX Regał W-108
BIURO SERWIS - W-BOX Regał W-108
960.00 844.00 zł
Oszczędzasz: 116.00

Szerokość [cm] 40

Długość [cm] 45

Wysokość [cm] 187

Producent BIURO SERWIS

960.00 844.00 zł
Oszczędzasz: 116.00
Promocja BIURO SERWIS - W-BOX Regał W-109
BIURO SERWIS - W-BOX Regał W-109
1250.00 1099.00 zł
Oszczędzasz: 151.00

Szerokość [cm] 80

Długość [cm] 45

Wysokość [cm] 187

Producent BIURO SERWIS

1250.00 1099.00 zł
Oszczędzasz: 151.00
Promocja BIURO SERWIS - W-BOX Szafa W-110 | Aktowa
BIURO SERWIS - W-BOX Szafa W-110 | Aktowa
1750.00 1539.00 zł
Oszczędzasz: 211.00

Szerokość [cm] 80

Długość [cm] 45

Wysokość [cm] 187

Producent BIURO SERWIS

1750.00 1539.00 zł
Oszczędzasz: 211.00
Promocja BIURO SERWIS - W-BOX Szafa W-111 | Ubraniowa
BIURO SERWIS - W-BOX Szafa W-111 | Ubraniowa
1690.00 1487.00 zł
Oszczędzasz: 203.00

Szerokość [cm] 80

Długość [cm] 45

Wysokość [cm] 187

Producent BIURO SERWIS

1690.00 1487.00 zł
Oszczędzasz: 203.00
Promocja BIURO SERWIS - W-BOX Szafa W-112
BIURO SERWIS - W-BOX Szafa W-112
3020.00 2657.00 zł
Oszczędzasz: 363.00

Szerokość [cm] 80

Długość [cm] 45

Wysokość [cm] 187

Producent BIURO SERWIS

3020.00 2657.00 zł
Oszczędzasz: 363.00
Promocja BIURO SERWIS - W-BOX Szafka W-141
BIURO SERWIS - W-BOX Szafka W-141
3170.00 2789.00 zł
Oszczędzasz: 381.00

Szerokość [cm] 80

Długość [cm] 45

Wysokość [cm] 140

Producent BIURO SERWIS

3170.00 2789.00 zł
Oszczędzasz: 381.00
Promocja BIURO SERWIS - W-BOX Regał W-142
BIURO SERWIS - W-BOX Regał W-142
1540.00 1355.00 zł
Oszczędzasz: 185.00

Szerokość [cm] 80

Długość [cm] 45

Wysokość [cm] 140

Producent BIURO SERWIS

1540.00 1355.00 zł
Oszczędzasz: 185.00
Promocja BIURO SERWIS - W-BOX Szafa W-143
BIURO SERWIS - W-BOX Szafa W-143
1970.00 1733.00 zł
Oszczędzasz: 237.00

Szerokość [cm] 80

Długość [cm] 45

Wysokość [cm] 140

Producent BIURO SERWIS

1970.00 1733.00 zł
Oszczędzasz: 237.00
100 000 zadowolonych klientów w Sklepie Internetowym MEBLARZ
150 000
Zadowolonych klientów
600 000 sprzedanych mebli w Sklepie Internetowym MEBLARZ
700 000
Sprzedanych mebli
Firma MEBLARZ ma już ponad 30 lat doświadczenia w branży meblowej
30 Lat
Doświadczenia w branży
19 000 mebli do wyboru w Sklepie Internetowym MEBLARZ
19 000
Mebli do wyboru