ZAMKNIJ MENU

BIURO SERWIS

Promocja BIURO SERWIS - D-BOX Drzwi Szklane D-251
BIURO SERWIS - D-BOX Drzwi Szklane D-251
150.00 131.00 zł
Oszczędzasz: 19.00

Producent BIURO SERWIS

150.00 131.00 zł
Oszczędzasz: 19.00
Promocja BIURO SERWIS - D-BOX Dostawka D-231
BIURO SERWIS - D-BOX Dostawka D-231
460.00 404.00 zł
Oszczędzasz: 56.00

Producent BIURO SERWIS

460.00 404.00 zł
Oszczędzasz: 56.00
Promocja BIURO SERWIS - D-BOX Dostawka D-232
BIURO SERWIS - D-BOX Dostawka D-232
390.00 343.00 zł
Oszczędzasz: 47.00

Producent BIURO SERWIS

390.00 343.00 zł
Oszczędzasz: 47.00
Promocja BIURO SERWIS - D-BOX Dostawka D-233
BIURO SERWIS - D-BOX Dostawka D-233
480.00 422.00 zł
Oszczędzasz: 58.00

Producent BIURO SERWIS

480.00 422.00 zł
Oszczędzasz: 58.00
Promocja BIURO SERWIS - D-BOX Dostawka D-234
BIURO SERWIS - D-BOX Dostawka D-234
480.00 422.00 zł
Oszczędzasz: 58.00

Producent BIURO SERWIS

480.00 422.00 zł
Oszczędzasz: 58.00
Promocja BIURO SERWIS - D-BOX Dostawka D-235
BIURO SERWIS - D-BOX Dostawka D-235
310.00 272.00 zł
Oszczędzasz: 38.00

Producent BIURO SERWIS

310.00 272.00 zł
Oszczędzasz: 38.00
Promocja BIURO SERWIS - D-BOX Dostawka D-236
BIURO SERWIS - D-BOX Dostawka D-236
220.00 193.00 zł
Oszczędzasz: 27.00

Szerokość [cm] Ø70

Wysokość [cm] 74

Producent BIURO SERWIS

220.00 193.00 zł
Oszczędzasz: 27.00
Promocja BIURO SERWIS - D-BOX Stolik D-238
BIURO SERWIS - D-BOX Stolik D-238
430.00 378.00 zł
Oszczędzasz: 52.00

Szerokość [cm] Ø60

Wysokość [cm] 60

Producent BIURO SERWIS

430.00 378.00 zł
Oszczędzasz: 52.00
Promocja BIURO SERWIS - D-BOX Kontener D-241
BIURO SERWIS - D-BOX Kontener D-241
780.00 686.00 zł
Oszczędzasz: 94.00

Szerokość [cm] 43

Długość [cm] 45

Wysokość [cm] 57

Producent BIURO SERWIS

780.00 686.00 zł
Oszczędzasz: 94.00
Promocja BIURO SERWIS - D-BOX Kontener D-242
BIURO SERWIS - D-BOX Kontener D-242
1030.00 906.00 zł
Oszczędzasz: 124.00

Szerokość [cm] 43

Długość [cm] 60

Wysokość [cm] 71,5

Producent BIURO SERWIS

1030.00 906.00 zł
Oszczędzasz: 124.00
Promocja BIURO SERWIS - D-BOX Kontener D-243
BIURO SERWIS - D-BOX Kontener D-243
990.00 871.00 zł
Oszczędzasz: 119.00

Szerokość [cm] 43

Długość [cm] 44

Wysokość [cm] 71,5

Producent BIURO SERWIS

990.00 871.00 zł
Oszczędzasz: 119.00
Promocja BIURO SERWIS - D-BOX Szafka D-244
BIURO SERWIS - D-BOX Szafka D-244
520.00 457.00 zł
Oszczędzasz: 63.00

Szerokość [cm] 43

Długość [cm] 60

Wysokość [cm] 71,5

Producent BIURO SERWIS

520.00 457.00 zł
Oszczędzasz: 63.00
Promocja BIURO SERWIS - D-BOX Szafka D-245
BIURO SERWIS - D-BOX Szafka D-245
300.00 263.00 zł
Oszczędzasz: 37.00

Szerokość [cm] 28

Długość [cm] 58

Wysokość [cm] 71,5

Producent BIURO SERWIS

300.00 263.00 zł
Oszczędzasz: 37.00
Promocja BIURO SERWIS - D-BOX Kontener D-246
BIURO SERWIS - D-BOX Kontener D-246
570.00 501.00 zł
Oszczędzasz: 69.00

Szerokość [cm] 80

Długość [cm] 39

Wysokość [cm] 71,5

Producent BIURO SERWIS

570.00 501.00 zł
Oszczędzasz: 69.00
Promocja BIURO SERWIS - D-BOX Kontener D-247
BIURO SERWIS - D-BOX Kontener D-247
1200.00 1055.00 zł
Oszczędzasz: 145.00

Szerokość [cm] 90

Długość [cm] 50

Wysokość [cm] 67

Producent BIURO SERWIS

1200.00 1055.00 zł
Oszczędzasz: 145.00
Promocja BIURO SERWIS - D-BOX Kontener D-249
BIURO SERWIS - D-BOX Kontener D-249
1520.00 1337.00 zł
Oszczędzasz: 183.00

Szerokość [cm] 125

Długość [cm] 60

Wysokość [cm] 59

Producent BIURO SERWIS

1520.00 1337.00 zł
Oszczędzasz: 183.00
Promocja BIURO SERWIS - D-BOX Półka pod klawiaturę D-248
BIURO SERWIS - D-BOX Półka pod klawiaturę D-248
160.00 140.00 zł
Oszczędzasz: 20.00

Szerokość [cm] 66

Długość [cm] 40

Wysokość [cm] 10

Producent BIURO SERWIS

160.00 140.00 zł
Oszczędzasz: 20.00
Promocja BIURO SERWIS - D-BOX Biurko D-201
BIURO SERWIS - D-BOX Biurko D-201
510.00 448.00 zł
Oszczędzasz: 62.00

Szerokość [cm] 80

Długość [cm] 70

Wysokość [cm] 74

Producent BIURO SERWIS

510.00 448.00 zł
Oszczędzasz: 62.00
Promocja BIURO SERWIS - D-BOX Biurko D-203
BIURO SERWIS - D-BOX Biurko D-203
560.00 492.00 zł
Oszczędzasz: 68.00

Szerokość [cm] 120

Długość [cm] 70

Wysokość [cm] 74

Producent BIURO SERWIS

560.00 492.00 zł
Oszczędzasz: 68.00
Promocja BIURO SERWIS - D-BOX Biurko D-204
BIURO SERWIS - D-BOX Biurko D-204
610.00 536.00 zł
Oszczędzasz: 74.00

Szerokość [cm] 139

Długość [cm] 70

Wysokość [cm] 74

Producent BIURO SERWIS

610.00 536.00 zł
Oszczędzasz: 74.00
Promocja BIURO SERWIS - D-BOX Biurko D-205
BIURO SERWIS - D-BOX Biurko D-205
670.00 589.00 zł
Oszczędzasz: 81.00

Szerokość [cm] 160

Długość [cm] 70

Wysokość [cm] 74

Producent BIURO SERWIS

670.00 589.00 zł
Oszczędzasz: 81.00
Promocja BIURO SERWIS - D-BOX Biurko D-206
BIURO SERWIS - D-BOX Biurko D-206
1060.00 932.00 zł
Oszczędzasz: 128.00

Szerokość [cm] 160

Długość [cm] 90

Wysokość [cm] 74

Producent BIURO SERWIS

1060.00 932.00 zł
Oszczędzasz: 128.00
Promocja BIURO SERWIS - D-BOX Biurko D-209
BIURO SERWIS - D-BOX Biurko D-209
690.00 607.00 zł
Oszczędzasz: 83.00

Szerokość [cm] 100

Długość [cm] 70

Wysokość [cm] 74

Producent BIURO SERWIS

690.00 607.00 zł
Oszczędzasz: 83.00
Promocja BIURO SERWIS - D-BOX Biurko D-210
BIURO SERWIS - D-BOX Biurko D-210
640.00 563.00 zł
Oszczędzasz: 77.00

Szerokość [cm] 80

Długość [cm] 70

Wysokość [cm] 74

Producent BIURO SERWIS

640.00 563.00 zł
Oszczędzasz: 77.00
Promocja BIURO SERWIS - D-BOX Biurko D-211
BIURO SERWIS - D-BOX Biurko D-211
1000.00 879.00 zł
Oszczędzasz: 121.00

Szerokość [cm] 139

Długość [cm] 100

Wysokość [cm] 74

Producent BIURO SERWIS

1000.00 879.00 zł
Oszczędzasz: 121.00
Promocja BIURO SERWIS - D-BOX Biurko D-212
BIURO SERWIS - D-BOX Biurko D-212
1000.00 879.00 zł
Oszczędzasz: 121.00

Szerokość [cm] 139

Długość [cm] 100

Wysokość [cm] 74

Producent BIURO SERWIS

1000.00 879.00 zł
Oszczędzasz: 121.00
Promocja BIURO SERWIS - D-BOX Biurko D-213
BIURO SERWIS - D-BOX Biurko D-213
1080.00 950.00 zł
Oszczędzasz: 130.00

Szerokość [cm] 160

Długość [cm] 100

Wysokość [cm] 74

Producent BIURO SERWIS

1080.00 950.00 zł
Oszczędzasz: 130.00
Promocja BIURO SERWIS - D-BOX Biurko D-214
BIURO SERWIS - D-BOX Biurko D-214
1080.00 950.00 zł
Oszczędzasz: 130.00

Szerokość [cm] 160

Długość [cm] 100

Wysokość [cm] 74

Producent BIURO SERWIS

1080.00 950.00 zł
Oszczędzasz: 130.00
Promocja BIURO SERWIS - D-BOX Biurko D-215
BIURO SERWIS - D-BOX Biurko D-215
1080.00 950.00 zł
Oszczędzasz: 130.00

Szerokość [cm] 160

Długość [cm] 100

Wysokość [cm] 74

Producent BIURO SERWIS

1080.00 950.00 zł
Oszczędzasz: 130.00
Promocja BIURO SERWIS - D-BOX Biurko D-216
BIURO SERWIS - D-BOX Biurko D-216
1080.00 950.00 zł
Oszczędzasz: 130.00

Szerokość [cm] 160

Długość [cm] 100

Wysokość [cm] 74

Producent BIURO SERWIS

1080.00 950.00 zł
Oszczędzasz: 130.00
Promocja BIURO SERWIS - D-BOX Biurko D-301
BIURO SERWIS - D-BOX Biurko D-301
760.00 668.00 zł
Oszczędzasz: 92.00

Szerokość [cm] 80

Długość [cm] 70

Wysokość [cm] 74

Producent BIURO SERWIS

760.00 668.00 zł
Oszczędzasz: 92.00
Promocja BIURO SERWIS - D-BOX Biurko D-303
BIURO SERWIS - D-BOX Biurko D-303
810.00 712.00 zł
Oszczędzasz: 98.00

Szerokość [cm] 120

Długość [cm] 70

Wysokość [cm] 74

Producent BIURO SERWIS

810.00 712.00 zł
Oszczędzasz: 98.00
Promocja BIURO SERWIS - D-BOX Biurko D-304
BIURO SERWIS - D-BOX Biurko D-304
860.00 756.00 zł
Oszczędzasz: 104.00

Szerokość [cm] 139

Długość [cm] 70

Wysokość [cm] 74

Producent BIURO SERWIS

860.00 756.00 zł
Oszczędzasz: 104.00
Promocja BIURO SERWIS - D-BOX Biurko D-305
BIURO SERWIS - D-BOX Biurko D-305
930.00 818.00 zł
Oszczędzasz: 112.00

Szerokość [cm] 160

Długość [cm] 70

Wysokość [cm] 74

Producent BIURO SERWIS

930.00 818.00 zł
Oszczędzasz: 112.00
Promocja BIURO SERWIS - D-BOX Biurko D-306
BIURO SERWIS - D-BOX Biurko D-306
1330.00 1170.00 zł
Oszczędzasz: 160.00

Szerokość [cm] 160

Długość [cm] 90

Wysokość [cm] 74

Producent BIURO SERWIS

1330.00 1170.00 zł
Oszczędzasz: 160.00
Promocja BIURO SERWIS - D-BOX Biurko D-311
BIURO SERWIS - D-BOX Biurko D-311
1260.00 1108.00 zł
Oszczędzasz: 152.00

Szerokość [cm] 139

Długość [cm] 100

Wysokość [cm] 74

Producent BIURO SERWIS

1260.00 1108.00 zł
Oszczędzasz: 152.00
Promocja BIURO SERWIS - D-BOX Biurko D-312
BIURO SERWIS - D-BOX Biurko D-312
1260.00 1108.00 zł
Oszczędzasz: 152.00

Szerokość [cm] 139

Długość [cm] 100

Wysokość [cm] 74

Producent BIURO SERWIS

1260.00 1108.00 zł
Oszczędzasz: 152.00
Promocja BIURO SERWIS - D-BOX Biurko D-313
BIURO SERWIS - D-BOX Biurko D-313
1350.00 1187.00 zł
Oszczędzasz: 163.00

Szerokość [cm] 160

Długość [cm] 100

Wysokość [cm] 74

Producent BIURO SERWIS

1350.00 1187.00 zł
Oszczędzasz: 163.00
Promocja BIURO SERWIS - D-BOX Biurko D-314
BIURO SERWIS - D-BOX Biurko D-314
1350.00 1187.00 zł
Oszczędzasz: 163.00

Szerokość [cm] 160

Długość [cm] 100

Wysokość [cm] 74

Producent BIURO SERWIS

1350.00 1187.00 zł
Oszczędzasz: 163.00
Promocja BIURO SERWIS - D-BOX Biurko D-315
BIURO SERWIS - D-BOX Biurko D-315
1350.00 1187.00 zł
Oszczędzasz: 163.00

Szerokość [cm] 160

Długość [cm] 100

Wysokość [cm] 74

Producent BIURO SERWIS

1350.00 1187.00 zł
Oszczędzasz: 163.00
Promocja BIURO SERWIS - D-BOX Biurko D-316
BIURO SERWIS - D-BOX Biurko D-316
1350.00 1187.00 zł
Oszczędzasz: 163.00

Szerokość [cm] 160

Długość [cm] 100

Wysokość [cm] 74

Producent BIURO SERWIS

1350.00 1187.00 zł
Oszczędzasz: 163.00
Promocja BIURO SERWIS - D-BOX Stół Konferencyjny D-208
BIURO SERWIS - D-BOX Stół Konferencyjny D-208
720.00 633.00 zł
Oszczędzasz: 87.00

Szerokość [cm] 180

Długość [cm] 70

Wysokość [cm] 74

Producent BIURO SERWIS

720.00 633.00 zł
Oszczędzasz: 87.00
Promocja BIURO SERWIS - D-BOX Stół Konferencyjny D-207
BIURO SERWIS - D-BOX Stół Konferencyjny D-207
620.00 545.00 zł
Oszczędzasz: 75.00

Szerokość [cm] 139

Długość [cm] 70

Wysokość [cm] 74

Producent BIURO SERWIS

620.00 545.00 zł
Oszczędzasz: 75.00
Promocja BIURO SERWIS - W-BOX Regał W-108
BIURO SERWIS - W-BOX Regał W-108
770.00 677.00 zł
Oszczędzasz: 93.00

Szerokość [cm] 40

Długość [cm] 45

Wysokość [cm] 187

Producent BIURO SERWIS

770.00 677.00 zł
Oszczędzasz: 93.00
Promocja BIURO SERWIS - W-BOX Regał W-109
BIURO SERWIS - W-BOX Regał W-109
1020.00 897.00 zł
Oszczędzasz: 123.00

Szerokość [cm] 80

Długość [cm] 45

Wysokość [cm] 187

Producent BIURO SERWIS

1020.00 897.00 zł
Oszczędzasz: 123.00
Promocja BIURO SERWIS - W-BOX Szafa W-110 | Aktowa
BIURO SERWIS - W-BOX Szafa W-110 | Aktowa
1480.00 1302.00 zł
Oszczędzasz: 178.00

Szerokość [cm] 80

Długość [cm] 45

Wysokość [cm] 187

Producent BIURO SERWIS

1480.00 1302.00 zł
Oszczędzasz: 178.00
Promocja BIURO SERWIS - W-BOX Szafa W-111 | Ubraniowa
BIURO SERWIS - W-BOX Szafa W-111 | Ubraniowa
1420.00 1249.00 zł
Oszczędzasz: 171.00

Szerokość [cm] 80

Długość [cm] 45

Wysokość [cm] 187

Producent BIURO SERWIS

1420.00 1249.00 zł
Oszczędzasz: 171.00
Promocja BIURO SERWIS - W-BOX Szafa W-112
BIURO SERWIS - W-BOX Szafa W-112
2610.00 2296.00 zł
Oszczędzasz: 314.00

Szerokość [cm] 80

Długość [cm] 45

Wysokość [cm] 187

Producent BIURO SERWIS

2610.00 2296.00 zł
Oszczędzasz: 314.00
Promocja BIURO SERWIS - W-BOX Szafka W-141
BIURO SERWIS - W-BOX Szafka W-141
2740.00 2411.00 zł
Oszczędzasz: 329.00

Szerokość [cm] 80

Długość [cm] 45

Wysokość [cm] 140

Producent BIURO SERWIS

2740.00 2411.00 zł
Oszczędzasz: 329.00
Promocja BIURO SERWIS - W-BOX Regał W-142
BIURO SERWIS - W-BOX Regał W-142
1280.00 1126.00 zł
Oszczędzasz: 154.00

Szerokość [cm] 80

Długość [cm] 45

Wysokość [cm] 140

Producent BIURO SERWIS

1280.00 1126.00 zł
Oszczędzasz: 154.00
Promocja BIURO SERWIS - W-BOX Szafa W-143
BIURO SERWIS - W-BOX Szafa W-143
1670.00 1469.00 zł
Oszczędzasz: 201.00

Szerokość [cm] 80

Długość [cm] 45

Wysokość [cm] 140

Producent BIURO SERWIS

1670.00 1469.00 zł
Oszczędzasz: 201.00
100 000 zadowolonych klientów w Sklepie Internetowym MEBLARZ
100 000
Zadowolonych klientów
600 000 sprzedanych mebli w Sklepie Internetowym MEBLARZ
600 000
Sprzedanych mebli
Firma MEBLARZ ma już ponad 26 lat doświadczenia w branży meblowej
26 Lat
Doświadczenia w branży
15 000 mebli do wyboru w Sklepie Internetowym MEBLARZ
15 000
Mebli do wyboru