ZAMKNIJ MENU

Regulamin

 

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO "MEBLARZ"

 

 

Niniejszy Regulamin znajduje zastosowanie do Sklepu Internetowego "MEBLARZ", dostępnego pod adresem: www.sklep.meblarz.pl, zwanego w dalszej części niniejszego Regulaminu - Sklepem.

 

Właścicielem i podmiotem prowadzącym Sklep jest:

 

Zenon Sławecki, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe "Meblarz" z siedzibą w Lubinie, przy ul. Towarowej 1, 59 - 300 Lubin, wpisany do Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Urząd Miejski w Lubinie pod numerem: 011540 , REGON: 390590924, NIP: 692-140-56-05 .

- zwanym w dalszej części niniejszego Regulaminu - P.H.U. "Meblarz" lub Właścicielem Sklepu

 

 

I. INFORMACJE OGÓLNE

 

 

 1. Przedmiotem działalności Sklepu jest sprzedaż mebli, artykułów wyposażenia wnętrz oraz ich składanie (montowanie) dla Klientów w siedzibie Sklepu. Szczegółowy asortyment produktów wraz z podaniem cen jednostkowych znajduje się na stronie internetowej Sklepu.

 2. Zamówienia w Sklepie mogą składać osoby fizyczne i osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, w tym przedsiębiorcy, którzy posiadają zdolność do czynności prawnych i zwani są w dalszej części Regulaminu Klientem.

 3. Sklep realizuje zamówienia na terenie Polski.

 4. Umowa sprzedaży zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim pomiędzy Klientem a P.H.U. "Meblarz".

 5. Dokonując zamówień i zakupów w Sklepie Klient akceptuje niniejszy Regulamin Sklepu.

 6. Meble dostarczane są w opakowaniu producenta (jeżeli takowe posiadają), z przeznaczeniem do samodzielnego montażu przez Klienta lub jako gotowe produkty bez opakowania - w zależności od ich przeznaczenia i konstrukcji. Informacja o tym, w jakiej postaci produkt będzie znajdował się w chwili zakupu może być umieszczona na stronie internetowej Sklepu lub w wiadomości e-mail potwierdzającej zamówienie kierowanej do Klienta.

 7. Wszystkie oznaczenia produktów i ich nazwy są użyte w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi, na które osobom uprawnionym udzielono prawa ochronnego.

 8. Warunkiem przeprowadzenia transakcji w Sklepie (dotyczy Klientów, którzy nie dokonywali wcześniej zakupów za pośrednictwem Sklepu) jest przeprowadzenie rejestracji (poprawne wypełnienie wymaganych pól formularza rejestracyjnego, wraz z zaakceptowaniem Regulaminu, a także pozostałych warunków sprzedaży).

 9. Dane osobowe podane w formularzu rejestracyjnym i dalszej korespondencji elektronicznej, listownej lub telefonicznej są przetwarzane przez P.H.U. „Meblarz” do celów realizacji Zamówienia (umowy sprzedaży).

 

 

II. PRZEDMIOT TRANSAKCJI I CENY

 

 1. Zamieszczone na stronach Sklepu produkty wraz z cenami nie stanowią oferty, lecz zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego.

 2. Asortyment i produkty znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 543 kodeksu cywilnego.

 3. Wszystkie podane ceny wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości określonej odrębnymi przepisami prawa.

 4. Ceny nie obejmują kosztów przesyłki, ani innych opłat czy prowizji, które są podawane przy każdym produkcie lub w koszyku zamówienia. Ceny za przesyłkę danego produktu są zróżnicowane i zależą od odległości do miejscowości przesyłki, formy dostawy, wagi i wartości towaru. Wszelkie prowizje od wybranych form płatności widoczne są w koszyku zamówienia lub potwierdzeniu zamówienia.

 5. Ceny podane w Sklepie dotyczą wyłącznie produktów oferowanych w Sklepie w ramach oferty internetowej.

 6. Cena podana przy każdym produkcie jest wiążąca w chwili złożenia przez Kupującego zamówienia, z zastrzeżeniem wynegocjowanej ceny. Negocjacja cen w Sklepie jest możliwa tylko dla produktów lub zamówień o wartości powyżej 3.000,00 zł.

 7. Wszystkie produkty są fabrycznie nowe i objęte gwarancją producenta.

 8. Właściciel Sklepu zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty Sklepu, usuwania produktów z oferty Sklepu, przeprowadzania, zmieniania lub odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu.

 

 

III. SKŁADANIE ZAMÓWIENIA

 

 1. Zamówienia w Sklepie można składać 24 godziny na dobę przez wszystkie dni w roku.

 2. Zamówienia są przyjmowane za pośrednictwem strony internetowej Sklepu: www.sklep.meblarz.pl poprzez wypełnienie formularza, poprzez e-mail: zamowienia@meblarz.pl, telefonicznie pod numerem: 76 8444222 lub fax-em, na nr: 76 8412193 .

 3. Przyjęcie zamówienia do realizacji jest poprzedzone procesem składającym się z następujących kroków: .

  1. - złożenie zamówienia - w sposób określony powyżej w ust. 2,

  2. - zamówienia będą potwierdzane przez Sklep telefonicznie w dniu złożenia zapytania w godzinach pracy P.H.U. "Meblarz" tj. (poniedziałek-piątek w godzinach 10:00 - 18:00, soboty 9:00 - 14:00) , lub w ciągu następnego dnia roboczego P.H.U. "Meblarz" od chwili dostarczenia zapytania na serwer internetowy Sklepu lub e-mailem 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu. W potwierdzeniu zamówienia będą umieszczone informacje o koszcie zakupu, dostawy i wszystkie inne niezbędne informacje,

  3. - po otrzymaniu potwierdzenia ze Sklepu Klient ostatecznie potwierdza zamówienie towaru. Potwierdzenie Zamówienia przez Klienta jest równoznaczne z upoważnieniem Sklepu do wystawiania dokumentów bez konieczności uzyskania podpisu Klienta. W tym momencie dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy Klientem a Sklepem. Klient potwierdza zamówienie poprzez kliknięcie w link zawarty w wiadomości. W przypadku złożenia zamówienia przez e-mail, telefonicznie lub fax-em, wymagane jest potwierdzenie jego drogą e-mailową.

  4. - dokonanie opłaty zaliczki przez Klienta, zgodnie z pkt V Regulaminu.

 4. Do momentu dostawy towaru dokumenty dotyczące zamówienia będą wysyłane Klientowi w formie elektronicznej (skany) lub fax-em, natomiast ich oryginały zostaną przekazane wraz z dostawą towaru.

 5. Sklep zastrzega sobie prawo anulowania zamówienia, w przypadku nie dokonania płatności zaliczki w przeciągu 7 dni od złożenia zamówienia.

 6. Sklep zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówień wzbudzających wątpliwości lub zawierających niekompletne dane. Sklep może zwrócić się do Klienta, kierując się dostępnymi danymi wskazanymi w formularzu, celem uzupełnienia zamówienia.

 7. Sklep zastrzega sobie prawo anulowania zamówienia w przypadku nieprzewidzianych zmian w parametrach zamawianych modeli mebli, lub też w przypadku zmian podanych przez producenta.

 

 

IV. ZMIANA I ANULOWANIE ZAMÓWIEŃ

 

 1. Klient może modyfikować lub anulować potwierdzone zamówienie w części lub w całości za zgodą Sklepu, jednak pod warunkiem, że modyfikacja lub anulowanie nastąpi przed uiszczeniem przez Klienta zaliczki.

 2. Po otrzymaniu informacji pracownik Sklepu kontaktuje się z Klientem celem uzgodnienia zmiany, anulowania lub rezygnacji z zamówienia.

 3. W razie wątpliwości poczytuje się, że modyfikacja lub anulowanie zamówienia są skuteczne tylko wówczas, kiedy zostały potwierdzone przez Sklep.

 4. W przypadku anulowania, modyfikacji lub rezygnacji z zamówienia, wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi.

 5. Po momencie złożenia zamówienia w przypadku zmiany koloru tapicerki lub braku wskazanego przez Klienta koloru, Klient informowany jest przez obsługę Sklepu o tym fakcie.

 

 

V. SPOSOBY DOKONYWANIA PŁATNOŚCI

 

 1. W Sklepie obowiązują następujące metody płatności:

  1. Gotówka, przy osobistym odbiorze towaru siedziby P.H.U. "Meblarz" przy ul. Towarowej 1 w Lubinie,

  2. Przelew na rachunek bankowy P.H.U. "Meblarz" w Banku SANTANDER nr konta: 39 1090 2082 0000 0005 4601 3236 .

  3. Kartą płatniczą w siedzibie firmy P.H.U. "Meblarz" przy ul. Towarowej 1 w Lubinie.

  4. Pobranie kurierskie, przy odbiorze towaru w miejscu wskazanym przez Klienta, przy czym tego typu sposób dokonania zapłaty wymaga akceptacji Sklepu.

 2. Niektóre z form płatności obciążone są dodatkową prowizją, np. karty płatnicze, pobrania kurierskie itd. Informacja o wysokości ewentualnej prowizji lub opłaty widoczna będzie na stronie internetowej Sklepu lub w wiadomości e-mail potwierdzającej zamówienie.

 3. Niezależnie od sposobu dostawy każdy klient z wyjątkiem tych którzy wyrazili chęć zakupu w systemie ratalnym zostanie poproszony o wpłatę zaliczki w wysokości minimum 30% dla zamówień o wartości powyżej 500,00 zł lub 100% dla zamówień o wartości poniżej 500,00 zł. O sposobie dopłaty reszty klient jest informowany w momencie ustalania terminu dostawy.

 4. Możliwy jest zakup towarów w systemach sprzedaży ratalnej za pośrednictwem banków: Santander Consumer Bank, Credit Agricole Bank Polska S.A. lub BNP PARIBAS. Na stronie każdego produktu, na stronie koszyka oraz w formularzu zamówieniowym znajdują się symulatory rat tych banków. Klient który chce dokonać zakupu w systemie ratalnym musi zaznaczyć w formularzu zamówieniowym przynajmniej 1 bank. Po ustaleniu indywidualnego kosztu dostawy konsultant wygeneruje link do formularza ratalnego który klient wypełni na stronie banku.

 

 

VI. REALIZACJA ZAMÓWIENIA

 

 1. Zamówienie zostanie zrealizowane wyłącznie pod warunkiem uprzedniego dokonania przez Klienta zapłaty zaliczki w wysokości określanej każdorazowo dla konkretnego zamówienia w trakcie procedury składania zamówienia, opisanej w pkt III ust. 3 Regulaminu. Wysokość zaliczki zależy od dostępności towaru, popytu na dany produkt, cech indywidualnych (meble na wymiar) itd.

 2. Realizacja zamówień będzie następować zgodnie z kolejnością zgłoszeń (wpływu zamówienia), z zastrzeżeniem ust. 3.

 3. Realizacja zamówienia rozpoczyna się z chwilą zaksięgowania przelewu zaliczki na koncie P.H.U. "Meblarz", otrzymania płatności gotówką, kartą kredytową/płatniczą lub gotówką w siedzibie P.H.U. "Meblarz".

 4. Klient może dokonać z góry zapłaty całej wartości zamówienia.

 5. Do każdego zamówienia zostanie dołączony paragon lub faktura VAT, a także wydruk zamówienia.

 6. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Klient jest niezwłocznie informowany o stanie realizacji Zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, odstąpienie od części Zamówienia). Klient nie może odstąpić od całości Zamówienia, w przypadku braku tylko niektórych produktów, jeżeli niedostępne produkty nie konieczne do prawidłowego korzystania z produktów dostępnych. W przypadku częściowej realizacji klient otrzymuje fakturę na dostępne produkty.

 7. W przypadku sprzedaży produktów promocyjnych lub wyprzedażowych, których ilość jest ograniczona, realizacja Zamówień uzależniona jest od kolejności wpływu zamówienia do Sklepu.

 

 

VII. TERMIN REALIZACJI I DOSTAWA

 

 1. Termin realizacji dostawy zamówionego produktu uzależniony jest od dostępności produktu.

 2. W przypadku dokonania zamówienia na towary o różnym terminie realizacji, towary wysyłane są dopiero po skompletowaniu całości zamówienia, chyba że Klient i Sklep ustalą inne warunki częściowej dostawy.

 3. Dostawa odbywa się w wybrany przez Klienta sposób, który może dokonać wyboru pomiędzy:

  1. dostawa towaru do miejsca wskazanego w zamówieniu przez Klienta - dostawa nastąpi poprzez transport Sklepu albo przez wybraną przez Sklep firmę spedycyjną (Klient nie ma uprawnień do decydowania z zakresie tego, czy transport zapewni Sklep czy firma zewnętrzna),

  2. odbiór własny towaru przez Klienta w siedzibie P.H.U. "Meblarz".

 4. Dostawa zamówionego produktu do miejsca wskazanego przez Klienta nastąpi w terminie ustalanym indywidualnie przez konsultanta Sklepu w dni robocze między 6:00 a 22:00. W przypadku odbioru własnego - odbioru należy dokonać w godzinach pracy P.H.U. "Meblarz".

 5. W przypadku wyboru przez Kupującego sposobu dostawy towaru na wskazany adres, koszty dostawy zostaną uwzględnione w potwierdzeniu Zamówienia.

 6. W przypadku odbioru własnego z magazynu P.H.U. "Meblarz", koszty dostawy wynoszą 0 zł.

 7. Koszty dostawy nie obejmują wniesienia towarów do mieszkania/domu i ich montażu.

 8. Dostawa towaru nie zawiera usług związanych z podłączeniem, uruchomieniem ani ustawieniem sprzętu wewnątrz mieszkania.

 9. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane nieprawidłowościami (w tym pomyłkami) popełnionymi przez Klienta podczas składania zamówienia, w wyniku których przesyłka nie dotarła do adresata, a także za nieuzasadnioną odmowę odbioru przesyłki. Koszty związane z ponowną wysyłką oraz obsługą takiego zamówienia ponosi Klient.

 10. Odbiór przesyłki musi być potwierdzony pisemnym pokwitowaniem. Z chwilą pokwitowania na nabywcę (Klienta) przechodzi prawo własności towaru oraz wszelkie ryzyka związane z posiadaniem i użytkowaniem produktu, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia.

 11. Odbierając towar Klient jest zobowiązany do kontroli zgodności ilościowej z Zamówieniem oraz kontroli czy towary lub opakowania nie posiadają uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu. Klient jest zobowiązany dokonać kontroli ilościowej, a także w przypadku uszkodzenia opakowania – jakościowej, w obecności osoby dostarczającej Zamówienie. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji w przypadku uszkodzenia w transporcie jest spisanie protokołu reklamacji i dostarczenie go do siedziby Sklepu. Uszkodzone opakowanie powinno zostać zachowane i jest niezbędne do prawidłowego rozpatrzenia reklamacji.

 

 

VIII. ZWROTY

 

 1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta. Konsument (osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej) może odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania towaru, a to poprzez złożenie pisemnego „Oświadczenia o odstąpienia od umowy”, które powinno zostać dołączone do przesyłki zwrotnej. Wzór oświadczenia znajduje się pod regulaminem Sklepu.

 2. Zwrot towaru jest możliwy tylko wówczas gdy towar nie był używany, ani nie został w żaden sposób zniszczony i nie nosi śladów montażu. Towar musi być zwracany w oryginalnym opakowaniu, jeżeli je posiadał.

 3. Prawo do zwrotu towaru nie obejmuje zamówień indywidualnych (o właściwościach produktu określonych przez Klienta lub ściśle związanych z jego osobą).

 4. W przypadku skorzystania z wyżej określonego prawa zwrotu produkt należy odesłać za pomocą firmy kurierskiej lub innej na adres P.H.U. "Meblarz".

 5. Koszt odesłania zwracanego towaru ponosi Klient. Sklep nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.

 6. Do przesyłki zwrotnej kierowanej do Sklepu należy dołączyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy o którym mowa w ust. 1, zawierające numer konta, na jaki Sklep ma zwrócić zapłatę.

 7. Sklep w ciągu 7 dni roboczych od dnia otrzymania zwrotu dokonuje sprawdzenia produktu. Jeżeli towar spełnia wymagania zwrotu opisane w ust. 2, 3 i 5, zostaje wystawiona faktura korygująca. Oryginał i kopia tej faktury zostają wysłane do Klienta listem priorytetowym. Klient powinien odesłać podpisaną kopię faktury korygującej, a po jej otrzymaniu Sklep, w terminie 14 dni roboczych dokonuje zwrotu należności na konto Klienta wskazane w oświadczeniu.

 8. Sklep zobowiązuje się do zwrotu należności za produkt bez uwzględnienia kosztów dostawy i kosztów odesłania produktu.

 

 

IX. PROCEDURA REKLAMACYJNA

 

 1. W przypadku niezgodności towaru z umową reklamowany produkt wraz z pismem określającym niezgodności oraz oczekiwania dotyczące sposobu realizacji zobowiązań Sklepu, należy odesłać za pomocą firmy kurierskiej lub innej na adres P.H.U. "Meblarz". W tym celu prosimy się skontaktować z obsługą Sklepu celem uzyskania numeru zgłoszenia reklamacyjnego z zachowaniem procedury zamówienia.

 2. W przypadku stwierdzenia ewentualnych uszkodzeń powstałych w czasie transportu, podstawą rozpatrzenia ewentualnych reklamacji jest protokół reklamacji.

 3. Odbierając towar Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia, czy przesyłka nie posiada uszkodzeń powstałych podczas transportu. W przypadku powzięcia wątpliwości przez Klienta co do możliwości uszkodzenia produktu, przesyłkę należy otworzyć w obecności kuriera lub pracownika Sklepu - celem sprawdzenia, czy uszkodzenia w czasie transportu spowodowały jakiekolwiek uszkodzenia produktu - i umieścić odpowiednią adnotację w protokole. Reklamacje uszkodzeń powstałych w trakcie transportu, które w żaden sposób nie dotknęły samego produktu nie będą uwzględniane, a Klient zostanie obciążony kosztem powtórnej dostawy towaru. Sprawdzenie przesyłki przy odbiorze jest niezbędnym warunkiem uwzględnienia ewentualnych roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia przesyłki w transporcie.

 4. Warunkiem rozpatrzenia ewentualnej reklamacji dotyczącej uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu jest spisanie w obecności kuriera lub pracownika firmy protokołu reklamacji. Protokół Klient zobligowany jest dołączyć do zgłoszenia reklamacyjnego.

 5. Wszelkie wady dostarczonego towaru, braki ilościowe akcesoriów montażowych lub elementów mebli ujawnione po chwili odbioru towaru powinny zostać niezwłocznie zgłoszone do pracowników obsługi Sklepu.

 6. Różnice wynikające z indywidualnych ustawień komputera Klienta (kolor, proporcje itp.) nie mogą być podstawą reklamacji zakupionego towaru. Zdjęcia przedstawione na stronie Sklepu są poglądowe, tkaniny i kolory mogą się nieznacznie różnić od dostępnych.

 7. Gwarancja oraz inne uprawnienia przewidziane ustawą, w tym prawo odstąpienia od umowy nie obowiązują, gdy produkt dotknięty jest uszkodzeniami mechanicznymi pochodzenia zewnętrznego. Dlatego zawsze przed odebraniem przesyłki należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan opakowań lub taśm naklejonych na przesyłkę. Sprawdzenie przesyłki przy odbiorze jest niezbędnym warunkiem uwzględnienia ewentualnych roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia czy okradzenia przesyłki w transporcie.

 8. Reklamacje dotyczące mebli tapicerowanych w obiciu z skór naturalnych, wynikających z ich właściwości np. blizny, nakłucia owadów, rozciągnięcie lica, zrogowacenia, a także pewne różnice w grubości, miękkości itd., które znawca może określić jako ślady naturalnej szlachetności skóry nie mogą stanowić podstawy do reklamacji.

 9. Właściwości naturalne drewna takie jak miejscowe odbarwienia, słoje, sęki, różnice w odcieniach, przyjęciach lakieru itd. nie mogą stanowić podstawy do reklamacji.

 10. Informator o Meblach Tapicerowanych, Przykładowa Karta Gwarancyjna Mebli Tapicerowanych, Przykładowa Karta Gwarancyjna Mebli Twardych

 

 

X. POLITYKA PRYTWATNOŚCI

 

 1. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U nr 133 poz. 883) informujemy, że dane osobowe podane w formularzu zamówienia i wiadomościach e-mail, będą objęte ochroną przed dostępem osób nieuprawnionych. Dane osobowe gromadzone są tylko na potrzeby firmy P.H.U. "Meblarz" do celów marketingowych i ewidencyjnych.

 2. Sklep nie sprzedaje, nie przekazuje i nie udostępnia danych osobowych osobom trzecim. Nie ujawnia żadnych informacji bez zgody Klienta, z wyjątkiem gdy wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

 3. Dane pozyskane w przypadku analizy logów serwera (adres IP, domena) wykorzystywane są jedynie w celach prowadzenia statystyk oglądalności strony Sklepu.

 4. Wszystkie dane są wykorzystywane wyłącznie na potrzeby firmy P.H.U. "Meblarz" związane z realizacją zamówienia i obsługą Klienta.

 

 

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Aktualne formularze zamówień, protokołów reklamacji oraz innych dokumentów umieszczone są na stronie internetowej Sklepu.

 2. Właściciel Sklepu ma prawo do zmiany niniejszego Regulaminu.

 3. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy: dla osób prowadzących działalność gospodarczą: - przepisy Kodeksu Cywilnego, dla konsumentów (osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej – przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego /Dz. U. Nr 141, poz. 1176/ oraz ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271 z późn. zm.).

 4. Oferta Sklepu nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a zatem złożenie zamówienia przez Klienta, nie oznacza natychmiastowego zawarcia umowy. Klient wypełniając formularz składa ofertę kupna określonego towaru.

 

Wzór formularza odstąpienia od umowy. (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy) - Adresat: P.H.U. "MEBLARZ" Zenon Sławecki, 59-300 Lubin, ul. Towarowa 1, tel. 76 8 444 222, fax 76 8 41 21 93 - Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) [Prosze wymienić nazwy oraz symbole towarów] - Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*) [Prosze podać numer dokumentu oraz datę odbioru] - Imię i nazwisko konsumenta(-ów) - Adres konsumenta(-ów) - Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej) - Data (*) Niepotrzebne skreślić.

100 000 zadowolonych klientów w Sklepie Internetowym MEBLARZ
100 000
Zadowolonych klientów
600 000 sprzedanych mebli w Sklepie Internetowym MEBLARZ
600 000
Sprzedanych mebli
Firma MEBLARZ ma już ponad 26 lat doświadczenia w branży meblowej
26 Lat
Doświadczenia w branży
15 000 mebli do wyboru w Sklepie Internetowym MEBLARZ
15 000
Mebli do wyboru